Deniz Akvaryumu Suyu Nasıl Olmalı

akvaryumsuyunasilolmali

Deniz Akvaryumu Suyu Nasıl Olmalı

Deniz akvaryumu suyu nasıl olmalı araştırması ve üzerine ön bilgi edinerek hazırlanması yanında ilerleyen süreçte bilinçli olarak sabit değerlerde tutulması genel anlamda başarı anahtarı anlamına gelir. Tüm deniz akvaryumu su değerleri bir bütün olarak bakıldığında en ideal canlı yaşamına olanak anlamı taşır. Deniz akvaryumu suyu nasıl olmalı araştırması yaparken, elbette istenen değerleri yakalamanız için öncelikle iyi bir deniz akvaryumu tuzu seçmeniz ve kullanmanız gerekir. Sonraki süreçte ise tüketim miktarına göre ana ve eser elementler deniz akvaryumu suyuna ilave edilir. Aslında deniz suyu belli ve özel parametrelerin yakalanması gereken bir medya olarak kabul edilebilir. Beslenmek istenen tüm canlıların ana sağlığı tek koşul altında deniz akvaryumu suyu niteliğinde yatar. Ne kadar çok su özelliklerini tanırsak ve deniz suyu kimyasını kavrarsak o oranda uzun süre sağlıklı canlılar yaşatabiliriz.

Deniz Akvaryumu Suyu Bünyesinde Amonyak, Nitrit, Nitrat
Deniz akvaryumu amonyak her yeni akvaryumda azot döngüsünün ilk ve en tehlikeli aşaması diyebiliriz. Oturmuş ve biyolojik dengesi hayat bulmuş akvaryumda anormal sayılacak bir durum demek doğrudur. Ancak, bu eski akvaryumlarda hiç oluşmaz anlamına gelmez. Fazla yemleme, aniden aşırı canlı yüklemesi, kayaların arasında tespit edilemeyen büyük boy canlı ölümü ani amonyak yükselmesine neden olabilir. Önemli olan yeni akvaryumlarda döngünün oluşumunu beklemek ve amonyak kontrolü yapmak. Nitrit ise, biyolojik döngünün amonyak ile nitrat arasında olan formudur. Oturmamış akvaryum, yani biyolojik döngüsü tamamlanmamış bir deniz akvaryumu suyu bünyesine görülür. Deniz akvaryumu suyu içindeki oranı 0,01mg/lt şeklinde olduğunu unutmamak gerek. Fazlası son derece zarar vericidir. Deniz akvaryumu Nitrat ise, yukarıda ifade edilen amonyak ve nitrit toksik maddelere göre mercanlar ve balıklar açısından daha az zararlıdır. Elbette, bir çok omurgasız ve fosfatla birlikte aşırı istenmeyen yosuna oluşumuna neden olur. Deniz akvaryumu suyu içindeki oranı aşırı seviyelere ulaşmadan önlem alınmalı. Sağlıklı bir deniz akvaryumu suyu içinde olması gereken değeri 10mg/lt kadar.

Deniz Akvaryumu Suyunda Fosfat, Silikat, PH
Özellikle deniz akvaryumu suyu içine ilk girilen su vasıtasıyla bu maddeler giriş yapar. Fosfat değeri yüksek besin giriş düzeyleri ile belli bir oran kazanır. Yüksek yosun türlerinin beslendiği filtreler ve fosfat tutucu kimyasallar yardımı ile sistemden uzaklaştırılabilir. 0,06mg/lt değerinin üzerine çıkmaması gerekir.Ancak sıfır değerlerinde tutulması omurgasız canlılarda renk kaybına yol açar. Silikat ise, genellikle ilk kurulum suyu ile girer. Çeşme suyu kullanımı tavsiye edilmez. Buharlaşan suyu tamamlarken silikat içermemesine dikkat edilmelidir. Bunun için reverse osmose suyu kullanmak yerinde olacaktır. Yoksa istenmeyen cyano bakteri ve diyatom oluşumu gerçekleşir. 2-3mg/lt değerinin üzerine çıkmamalıdır.Aşırı oluşması durumunda piyasada satılan silikat toplayıcı kimyasallar kullanılabilir. Sağlıklı bir deniz akvaryumu suyu üzerinde olması gereken deniz akvaryumu pH değeri 8,3 civarı ve yoğun mercan bulunan akvaryumlarda sabah saatlerinde akşama göre daha düşük olabilir. Fotosentezin etkisiyle ancak akşam saatlerinde 8,3 değerine ulaşır. Akvaryumlarda ph düşme eğilimindedir. Bunun sebebi yeterince yapılmayan su değişimi,efektif,arızalı, çalışmayan ps ,değiştirilmeyen elyaf,akvaryumda biriken aşırı tortu sebep olabilir. Öncelikle sebebi bularak ortadan kaldırmalı. En son çare olarak piyasada satılan ph yükselticiler kullanılabilir.

Deniz Akvaryumunda Kalsiyum, Magnezyum, iyot ve Stronsiyum
Kalsiyum sert mercanların bulunduğu akvaryumlarda 400-450 mg/lt değeri civarında sabit olmalı. Deniz akvaryumlarının ilk dönemlerinde bu ihtiyacı karşılamak için deniz akvaryumu suyu kalkwasser kullanılırdı ama gelişen malzemeler sonrasında kullanımı oldukça gerilemiştir. Bunun için hazır satılan kalsiyum katkıları yada kalsiyum reaktörü kullanımından yardım almak mümkün. Aşırı deniz akvaryumu magnezyum kullanıldığında canlılarda anestezik etki yapmaktadır.Kullanmadan önce suyumuzdaki değerini ölçmemiz daha doğru olacaktır.Deniz suyunda 1350mg/lt değerinin üzerine çıkmamalı. Stronsiyum ise deniz akvaryumu suyu bünyesinde az konuşulan ama önemli etkilere neden olan bir elementtir. Yoğun sert mercanların bulunduğu akvaryumlarda ve omurgasızlar için sürekli eksik değerin tamamlanması gerekir.Aşırı kullanılması iyotta olduğu kadar problem yaratmaz. Sert mercanların gelişimini olumlu yönde etkiler. İyot ise, omurgasızların ve alglerin beslendiği akvaryumlarda sürekli kontrol edilmesi gereken bir elementtir. 0,06mg/lt değerinin üzerine çıkmamalıdır. Akvaryumlarda omurgasızlar kadar tang ve melek balıkları içinde önemlidir.

Deniz Akvaryumu Suyu Biyolojik Yaşam ve Su Değerleri

Biyolojik döngü deniz akvaryumu suyu için çok önemli, tüm organik yaşam ünitelerinde olduğu gibi akvaryumlarda da çeşitli sebeplere bağlı olarak kimyasal oluşumlar ortaya çıkar.Bunların bir kısmı yaşam dengesinin korunması için yarar sağlarken bir kısmı da ölümcül sonuçlara yol açabilir. Deniz akvaryumlarında bakteri kolonilerinin oluşması ve üremesi çok daha önemlidir ve oldukça uzun sürer. Bunun sebebi de tahmin edebileceğiniz gibi tuzlu su bileşiğinin tatlı suya göre çok daha karmaşık bir yapıda olmasındandır. Faydalı olarak ifade edilen bakteriler için yeterli yerleşim alanı sağlanamaması ve bu bakterilerin yerleşmesi için yeterli zaman olmaması durumunda akvaryumun kimyasal dengelerinin kurulması ve oturması çok mümkün olmayacaktır. Deniz akvaryumu suyu ortamında azotun ortaya çıkması normal ve kaçınılmaz bir durumdur.Azot akvaryumda farklı yollarla ortaya çıkar. Akvaryumdaki azot içeren atıklar; protein atıkları, amonyak, nitrit, ve nitrat değeridir . Azot kelime anlamı veya akvaryum üzerindeki anlamı ile nedir diyerek devam edecek olursak, azot, periyodik cetvelde N simgesi ile gösterilen bir element olup atom numarası 7 dir. Renksiz, kokusuz, tatsız ve inert bir gazdır. Azot, dünya atmosferinin %78′ini oluşturur ve tüm canlı dokularda bulunur. Azot ayrıca, aminoasit, amonyak, nitrik asit, ve siyanür gibi önemli bileşikler de oluşturur. Saf azot, oda sıcaklığında renksiz ve reaktif olmayan bir gazdır. Sıvı azot iyi bilinen bir dondurucudur.Azot adının İngilizcesi olan Natrium sözcüğü, (Latince nitrum, Yunanca (“doğal soda”, “genler”, “değişmek” anlamında olan) Nitron ifadesinden gelir. Daniel Rutherford 1772′de azotu keşfettiğinde onu zararlı hava veya sabit hava olarak adlandırmıştır. Havanın belli bir oranının yanma olayında yer almadığı, 18. yüzyıl kimyacıları tarafından iyi bilinmekteydi. Azot, yaklaşık aynı tarihlerde Carl Wilhelm Scheele, Henry Cavendish, ve Joseph Priestley tarafından da araştırılmış. Antoine Lavoisier de azotu, Yunanca αζωτος “cansız” anlamına gelen azote olarak bilinir. Bu sözcük Fransızca içinde de kullanılır ve sonraları geniş bir şekilde kullanıldı. Azot bileşikleri orta çağlarda dahi biliniyordu. Simyacılar nitrik asidi aqua fortis olarak biliyorlardı. Azot bileşiklerinin ilk endüstriyel ve zirai kullanımı; güherçile (sodyum veya potasyum nitrat) ve kısmen de barut yapımı şeklinde oldu. Daha sonraları da gübre ve kimyasal hammadde olarak kullanıldı. Aynı zamanda azot endüstriyel anlamda, sıvı havanın kısmi destilasyonu ile ya da gaz halindeki havadan mekanik olarak (basınçlı ters osmos yöntemi) elde edilir. Azot, hayvan dışkılarının, üre ve ürik asit halinde büyük kısmını oluşturur. Moleküler azot, büyük oranda Satürn’ün Ay’ı Titan’ın atmosferinde bulunur. Ayrıca, yıldızlar arası uzayda da varlığı David Knauth ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarla saptanmıştır.

Deniz Akvaryumu Suyu Özellikleri ve su Kontrolü
•Karbonat sertliği (kh)8-10 Dkh
•Ph Değeri 8,0-8,5
•Kalsiyum 400-450 mg./l
•Amonyak max.0,2 mg./l
•Nitrit 0
•Nitrat max.20 mg./l
•Demir 0,05 mg./l
•Fosfat max.0,1 mg./l
•Deniz akvaryumu suyu tuz yoğunluğu 1022-1025

Makalemiz içinden çıkarılacağı gibi deniz akvaryumu suyu aslında başarının sırrıdır. Elbette deniz akvaryumu suyu özelliklerini anlamak için bir kimyager olmak gerekmiyor ama sağlıklı bir deniz akvaryumu yürütebilmek için en azından deniz akvaryumu suyu ana parametrelerini kavramak gerekiyor.

Deniz akvaryumunda su
Balıkların vücudunu oluşturan yapının %70-75’i sudur. Su, balığın yaşadığı ortam olarak da ayrı bir özellik kazanmaktadır. Tatlı su balıkları, genel olarak içerisinde tuz bulunmayan bir ortamda bulunduklarından ve vücutları tuzsuz olduğundan su içme gereksinimi duymazlar. Balık vücudu ihtiyaç kadar olan suyu vücut yüzeyi ile emerek karşılar.Deniz balıkları için ise durum farklıdır. Balığın etrafında bulunan deniz suyu balığın vücudundan daha fazla tuz ihtiva ettiğinden balık az da olsa vücudundan su kaybeder. Bu durumda balık devamlı tuzlu suyu kendi vücudu için yarayacak şekilde içerek filtre etmek zorunda kalır.Akvaryumda tutuldukları zaman tuzlu su balığı zorunlu olarak içtiği akvaryum suyu ile birlikte kendisinin atmış olduğu ve kendisi için zararlı olan nitrit ve nitrat gibi gazları tekrar alma durumunda kalmaktadadır. Bu durum balıkların yaşamasını zorlaştırdığından deniz balıkları, akvaryumlarının daha iyi filtre edilmesi ve temiz tutulması zorunluludur. Bu nedenle filtrasyon konuları deniz akvaryumlarında daha büyük önem kazanır.Deniz balıkları ve diğer canlıların tutulacağı akvaryumlar iki şekilde kurulabilir. Bunlar kapalı devre çalışanlar diğeri ise suyu devamlı olarak değiştirebilen ünitelerdir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir